Auteur archief

De Stikel verbouwd en geïsoleerd

De Stikel verbouwd en geïsoleerd

Er is dit voorjaar hard gewerkt aan het verbouwen en isoleren van dorpshuis ‘de Stikel’ in Morra.
Aan de binnenkant is de bar vervangen en de hal heringedeeld. De toiletgroepen zijn vervangen en er is een invalidentoilet gerealiseerd. Op de verlichting wordt bespaard door helemaal over te gaan op LED-lampen.
Aan de buitenkant is het dak vervangen en geïsoleerd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door lokale bedrijven en met daarnaast de inzet van vrijwilligers.
De leden van ECODon in Morra hebben met hun ‘spaarpotje voor het dorp’ bijgedragen aan dit project.

Wilt u ook bedragen in uw dorp of wijk? Wordt dan klant van Energie VanOns via ECODon.

Postcoderoos Morra gaat door!

Postcoderoos Morra gaat door!

De aanleg van het eerste zonnedak van Energie Coöperatie ECODon gaat binnenkort beginnen. Op het dak van Loonbedrijf Dijkstra worden 184 zonnepanelen geïnstalleerd.
De zonnepanelen, die je aanschaft in de vorm van zoncertificaten, kosten € 100,- of € 300,- euro per stuk en zijn al door 15 deelnemers aangekocht. Dit zijn particulieren, bedrijven en verenigingen.
In ruil voor de aanschaf van de zoncertificaten hebben zij jaarlijks een verwacht voordeel van € 17,50 (€ 100,- model) of € 35,- (€ 300,- model) korting op hun energierekening per aangeschaft zoncertifcaat.

De zonnepaneleninstallatie gaat ongeveer 55.000 kilowattuur per jaar opleveren. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 18 gemiddelde huishoudens. Door deze samenwerking van lokale bewoners, locatie eigenaar Loonbedrijf Dijkstra en de energie coöperatie wordt het dorp Morra en omgeving een stukje duurzamer.


Wilt u nog deelnemen?
Energie Coöperatie ECODon wil meerdere van deze collectieve zonnedaken plaatsen in voormalig gemeente Dongeradeel voor mensen die zelf geen zonnepanelen (meer) kunnen of willen plaatsen op het eigen dak.

U kunt op twee manieren meedoen:
1. er zijn nog een beperkt aantal zoncertificaten beschikbaar voor dit eerste zonnedak in Morra.
2. u geeft op als geïnteresseerde voor een collectief zonnedak te realiseren bij u in de buurt.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Geert Bril of Aad Stolk via info@ecodon.nl.

Energie VanOns, een 10 !

Energie VanOns, een 10 !

Met een vette 10 prijkt Energie VanOns dit jaar bovenaan in de jaarlijkse stroom ranking!

De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers en beloont ons dit jaar met een gedeelde eerste plaats. We zijn bijzonder trots op deze erkenning als duurzame voorloper in groene energie. Samen met de inmiddels ruim 94 bij ons aangesloten noordelijke energiecoöperaties zal Energie VanOns zich de komende jaren blijven inzetten om steeds meer Nederlanders te voorzien van échte duurzame energie.

Lokaal opgewekt, lokaal afgenomen, lokaal geleverd door jullie eigen energiebedrijf

Energie Van Ons wordt 100% duurzaam en lokaal opgewekt. Mensen in de buurt van coöperaties, zoals ECODon, kopen de lokaal opgewekte groene energie via het eigen coöperatieve energiebedrijf ‘Energie VanOns’.

Maatschappelijke duurzaamheid

Inmiddels is er door Energie VanOns meer dan € 650.000 uitgekeerd aan de energiecoöperaties in de ´VanOns´ beweging. Geld dat ingezet wordt om de eigen gemeenschap duurzamer te maken en de inwoners daarvan mee te laten genieten.

Prijs

Veel potentiële klanten, maar ook coöperaties, willen inzicht in hoe de tarieven van Energie VanOns zich verhouden tegenover andere energieleveranciers. We verkopen aan de basis niet op prijs maar natuurlijk nemen klanten dit wel mee in de overweging om over te stappen.
De valkuil is dat we het zelf ook over de prijs willen hebben en vergeten waarom we als coöperatieve beweging zoveel energie in steken in het verduurzamen en geld terugbrengen naar onze regio.

Voor een schonere leefomgeving

Als je energie van Energie VanOns afneemt krijg je niet alleen 100% duurzaam en lokaal opgewekte energie maar je helpt ook mee aan een beter milieu. Per gezin besparen wij zo´n 3.300 kg CO₂ op jaarbasis.
Samen met energiecoöperaties, zoals ECODon, wordt er hard gewerkt aan de transitie naar duurzame energie. Wij vinden het ontzettend belangrijk om omwonenden van energiecoöperaties hierbij te betrekken en mee te laten genieten van de voordelen van lokaal opgewekte energie.

Postcoderoos Morra

Postcoderoos Morra

Doe mee..

Wat is een collectief zonnedak?

De Energie Coöperatie ECODon willen samen met u de voormalig gemeente Dongeradeel verduurzamen en uw energierekening naar beneden brengen.
Dit gaan we doen samen met Loonbedrijf J.K. Dijkstra & Zn te Morra.

In totaal plaatst de coöperatie 200 zonnepanelen op het dak in Morra. Inwoners van Morra en de omringende dorpen kunnen deelnemen aan dit zonnedak. De zonnepanelen worden niet bij u zelf op het dak geplaatst maar gezamenlijk bij iemand anders op een groot dak. Ideaal wanneer u zelf geen zonnepanelen kunt of wilt plaatsen op uw eigen dak. Het dak wordt, zoals gezegd, beschikbaar gesteld door Loonbedrijf Dijkstra & Zn.

Hoe doet u mee?

U kunt één of meerdere zonnepanelen kopen van de coöperatie in de vorm van zoncertificaten. Door uw deelname aan het project wordt dan duurzame energie opgewekt en u ontvangt jaarlijks, de komende 15 jaar, ook nog eens een korting op uw energierekening.

Het verwachte voordeel?

  1. Voor één zoncertificaat betaalt u eenmalig € 100,-
  2. Hiermee zorgt u er voor dat er jaarlijks 265 kWh aan duurzame energie wordt opgewekt
  3. Het verwachte voordeel per jaar per zoncertificaat is € 14,-
  4. Na 15 jaar is de totale verwachte besparing per zoncertificaat € 210,- (15 jaar x € 14,-)

Doet u mee met 10 zoncertificaten? Dan betaald u eenmalig dus € 1.000,- en is u verwachte besparing na 15 jaar € 2.100,-. Door uw deelname wordt zo jaarlijks 2.650 kWh aan duurzame energie opgewekt en uw energieverbruik duurzaam opgewekt.

Kom naar de informatiebijeenkomst van ECODon!

Op dinsdag 23 april om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in De Stikel in Morra. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het project.

Of schrijf u hier direct in!

Zonnepanelen op De Stikel te Morra

Zonnepanelen op De Stikel te Morra

De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Morra-Lioessens hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Stikel in Morra.
De duurzaam opgewekte energie geeft een verlaging van de energiekosten. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede, want minder kosten betekent dat de exploitatie van het gebouw makkelijker wordt. Dat vertaalt zich in betaalbare activiteiten en daar profiteert iedereen van!
De werkgroep Energie van de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ heeft het hele traject uitgewerkt en uitgevoerd.

20 april 2018

Zonnepanelen op De Gearkomst te Lioessens

Zonnepanelen op De Gearkomst te Lioessens

De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Lioesens-Morra hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Gearkomst in Lioessens.
De plaatsing van de zonnepanelen betekent niet alleen de opwekking van duurzame energie maar geeft ook een verlaging van de energiekosten. Minder kosten voor een ontmoetingsgebouw betekent direct dat de exploitatie van de gebouwen makkelijker wordt en daardoor blijven de activiteiten betaalbaar. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede.
De werkgroep Energie van de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ heeft dit hele traject uitgewerkt en uitgevoerd.

20 april 2018

Uitbreiding speelplaats Metslawier

Uitbreiding speelplaats Metslawier

Door de leden/klanten van Energie Coöperatie Dongeradeel in Metslawier is de uitbreiding van de speeltuin aan de Tûnstrjitte in hun dorp mede mogelijk gemaakt.

De uitbreiding met een 2- tal speeltoestellen is noodzakelijk omdat het aantal jonge kinderen in Metslawier fors is toegenomen. Het aantal bestaande speeltoestellen was te klein om in
het ‘lekker-samen-buitenspelen’ te kunnen voorzien.
Samen met bijdragen van Dorpsbelang, Dorpsontwikkelmaatschappij Metslawier (DOM), de gemeente en de inzamelingen van de Maarten-optochten 2015/2016, is de realisatie tot stand gekomen.
Op de foto’s zijn de toestellen natuurlijk al in gebruik. De ondergrond moet nog bedekt worden met rubberen tegels.

april 2018

Ledenvoordeel bij Postcoderoos Project

Ledenvoordeel bij Postcoderoos Project

“Waarom zou ik lid worden van ECODon?”, vragen klanten soms.

Nou, één van de reden kan zijn om eerder mee te kunnen doen en
voordeel te hebben bij een postcoderoos (PCR) van ECODon.

Om mee te kunnen doen met een postcoderoos project moet je in
de buurt van het dak met de zonnepanelen wonen, maar
om zo veel mogelijk te kunnen werken met ons motto:

‘stroom voor het dorp, door het dorp’
of
‘stroom voor de wijk, door de wijk’.

Wordt bij sluiting van de inschrijving de lijst met ingeschrevenen
gerangschikt volgens:
1. Eigenaar van het dak
2. Inwoner dorp/wijk en lid
3. Inwoner dorp/wijk maar geen lid
4. Lid in aangrenzend dorp/wijk
5. Geen lid maar wel wonend in PCR-gebied.

100% lokale groene stroom

100% lokale groene stroom

Hoe kan het dan dat Energie VanOns (v/h Noordelijk Lokaal Duurzaam) geen 10 krijgt in de jaarlijkse stroomranking
van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise?
Een terechte vraag, die vraagt om een duidelijk antwoord. Hieronder de uitleg gegeven door onze
eigen energieleverancier.

‘Bij Energie VanOns werken we elke dag, samen met inmiddels 75 coöperaties
(waaronder ECODon), hard om de energietransitie te versnellen. We willen iedereen in Noord-Nederland
stimuleren om zelf of samen lokaal energie op te wekken en/of duurzame energie uit
eigen streek te gebruiken. Dat is een hoop werk, maar we zetten grote stappen.

Onze klanten krijgen 100% groene stroom uit Noord-Nederland en samen wekken we een steeds
groter deel daarvan ook zelf op.

Klik hier en lees het hele verhaal…

Samen sterk als coöperaties

Samen sterk als coöperaties

ECODon is niet de enige lokale energie coöperatie in Friesland.

Er zijn er nu al tegen de 50 lokale energie coöperaties aangesloten bij onze koepelorganisatie Us Koöperaasje en het worden er steeds meer.

Met elkaar delen we informatie over projecten en proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren. Want samen staan we sterk en het wiel hoeft niet overal opnieuw te worden uitgevonden.

Natuurlijk gaat dat niet vanzelf en daarom ondersteunt de provincie niet alleen Us Koöperaasje maar ook de energiewerkplaats en de Friese Milieu Federatie. Ook zij werken samen om te helpen de lokale initiatieven ‘op stoom te krijgen’.

Het geld wat via projecten en de wederverkoop van stroom en gas van Energie VanOns (v/h Noordelijk Lokaal Duurzaam) terugvloeit naar onze regio, zorgt hier voor verduurzaming en werkgelegenheid.
Dat is goed voor ons allemaal.

Daarom… samen staan we sterk.

Go Top