ECODon heeft weer heel veel informatie kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden op de braderie te Metslawier.
De braderie is een leuke en goede manier om met de inwoners van Noord-Oost Dongeradeel in contact te komen.