Archive For The “Activiteiten” Categorie

De Stikel verbouwd en geïsoleerd

De Stikel verbouwd en geïsoleerd

Er is dit voorjaar hard gewerkt aan het verbouwen en isoleren van dorpshuis ‘de Stikel’ in Morra.
Aan de binnenkant is de bar vervangen en de hal heringedeeld. De toiletgroepen zijn vervangen en er is een invalidentoilet gerealiseerd. Op de verlichting wordt bespaard door helemaal over te gaan op LED-lampen.
Aan de buitenkant is het dak vervangen en geïsoleerd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door lokale bedrijven en met daarnaast de inzet van vrijwilligers.
De leden van ECODon in Morra hebben met hun ‘spaarpotje voor het dorp’ bijgedragen aan dit project.

Wilt u ook bedragen in uw dorp of wijk? Wordt dan klant van Energie VanOns via ECODon.

Zonnepanelen op De Stikel te Morra

Zonnepanelen op De Stikel te Morra

De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Morra-Lioessens hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Stikel in Morra.
De duurzaam opgewekte energie geeft een verlaging van de energiekosten. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede, want minder kosten betekent dat de exploitatie van het gebouw makkelijker wordt. Dat vertaalt zich in betaalbare activiteiten en daar profiteert iedereen van!
De werkgroep Energie van de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ heeft het hele traject uitgewerkt en uitgevoerd.

20 april 2018

Zonnepanelen op De Gearkomst te Lioessens

Zonnepanelen op De Gearkomst te Lioessens

De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Lioesens-Morra hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Gearkomst in Lioessens.
De plaatsing van de zonnepanelen betekent niet alleen de opwekking van duurzame energie maar geeft ook een verlaging van de energiekosten. Minder kosten voor een ontmoetingsgebouw betekent direct dat de exploitatie van de gebouwen makkelijker wordt en daardoor blijven de activiteiten betaalbaar. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede.
De werkgroep Energie van de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ heeft dit hele traject uitgewerkt en uitgevoerd.

20 april 2018

Uitbreiding speelplaats Metslawier

Uitbreiding speelplaats Metslawier

Door de leden/klanten van Energie Coöperatie Dongeradeel in Metslawier is de uitbreiding van de speeltuin aan de Tûnstrjitte in hun dorp mede mogelijk gemaakt.

De uitbreiding met een 2- tal speeltoestellen is noodzakelijk omdat het aantal jonge kinderen in Metslawier fors is toegenomen. Het aantal bestaande speeltoestellen was te klein om in
het ‘lekker-samen-buitenspelen’ te kunnen voorzien.
Samen met bijdragen van Dorpsbelang, Dorpsontwikkelmaatschappij Metslawier (DOM), de gemeente en de inzamelingen van de Maarten-optochten 2015/2016, is de realisatie tot stand gekomen.
Op de foto’s zijn de toestellen natuurlijk al in gebruik. De ondergrond moet nog bedekt worden met rubberen tegels.

april 2018

Ledenvoordeel bij Postcoderoos Project

Ledenvoordeel bij Postcoderoos Project

“Waarom zou ik lid worden van ECODon?”, vragen klanten soms.

Nou, één van de reden kan zijn om eerder mee te kunnen doen en
voordeel te hebben bij een postcoderoos (PCR) van ECODon.

Om mee te kunnen doen met een postcoderoos project moet je in
de buurt van het dak met de zonnepanelen wonen, maar
om zo veel mogelijk te kunnen werken met ons motto:

‘stroom voor het dorp, door het dorp’
of
‘stroom voor de wijk, door de wijk’.

Wordt bij sluiting van de inschrijving de lijst met ingeschrevenen
gerangschikt volgens:
1. Eigenaar van het dak
2. Inwoner dorp/wijk en lid
3. Inwoner dorp/wijk maar geen lid
4. Lid in aangrenzend dorp/wijk
5. Geen lid maar wel wonend in PCR-gebied.

100% lokale groene stroom

100% lokale groene stroom

Hoe kan het dan dat Energie VanOns (v/h Noordelijk Lokaal Duurzaam) geen 10 krijgt in de jaarlijkse stroomranking
van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise?
Een terechte vraag, die vraagt om een duidelijk antwoord. Hieronder de uitleg gegeven door onze
eigen energieleverancier.

‘Bij Energie VanOns werken we elke dag, samen met inmiddels 75 coöperaties
(waaronder ECODon), hard om de energietransitie te versnellen. We willen iedereen in Noord-Nederland
stimuleren om zelf of samen lokaal energie op te wekken en/of duurzame energie uit
eigen streek te gebruiken. Dat is een hoop werk, maar we zetten grote stappen.

Onze klanten krijgen 100% groene stroom uit Noord-Nederland en samen wekken we een steeds
groter deel daarvan ook zelf op.

Klik hier en lees het hele verhaal…

Samen sterk als coöperaties

Samen sterk als coöperaties

ECODon is niet de enige lokale energie coöperatie in Friesland.

Er zijn er nu al tegen de 50 lokale energie coöperaties aangesloten bij onze koepelorganisatie Us Koöperaasje en het worden er steeds meer.

Met elkaar delen we informatie over projecten en proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren. Want samen staan we sterk en het wiel hoeft niet overal opnieuw te worden uitgevonden.

Natuurlijk gaat dat niet vanzelf en daarom ondersteunt de provincie niet alleen Us Koöperaasje maar ook de energiewerkplaats en de Friese Milieu Federatie. Ook zij werken samen om te helpen de lokale initiatieven ‘op stoom te krijgen’.

Het geld wat via projecten en de wederverkoop van stroom en gas van Energie VanOns (v/h Noordelijk Lokaal Duurzaam) terugvloeit naar onze regio, zorgt hier voor verduurzaming en werkgelegenheid.
Dat is goed voor ons allemaal.

Daarom… samen staan we sterk.

Op zoek naar bedrijfspanden voor zonnepanelen

Op zoek naar bedrijfspanden voor zonnepanelen

ECODon is op zoek naar bedrijfspanden in Dongeradeel om zonnepanelen op te leggen voor een zogenaamde Postcode Roos.

Bij een postcode roos kopen huishoudens zonnepanelen die op het dak van iemand anders, b.v. een bedrijf, liggen. Het bedrijf hoeft dus zelf niet te investeren!

De deelnemers verdienen de kosten voor de zonnepanelen terug door korting op de Energiebelasting. Dit wordt via de jaarnota verrekend.

Hierdoor wordt de stroomrekening circa de helft lager!

De regeling wordt aangegaan voor 15 jaar en levert meer rendement op dan uw geld op een spaarrekening zetten!

Geïnteresseerd als koper of als eigenaar van een dak ?
Vul dan hiernaast het informatie formulier in =>

Braderie Metslawier

Braderie Metslawier

ECODon heeft weer heel veel informatie kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden op de braderie te Metslawier.
De braderie is een leuke en goede manier om met de inwoners van Noord-Oost Dongeradeel in contact te komen.

Go Top