Archive For The “Postcoderoos” Categorie

Postcoderoos Morra gaat door!

Postcoderoos Morra gaat door!

De aanleg van het eerste zonnedak van Energie Coöperatie ECODon gaat binnenkort beginnen. Op het dak van Loonbedrijf Dijkstra worden 184 zonnepanelen geïnstalleerd.
De zonnepanelen, die je aanschaft in de vorm van zoncertificaten, kosten € 100,- of € 300,- euro per stuk en zijn al door 15 deelnemers aangekocht. Dit zijn particulieren, bedrijven en verenigingen.
In ruil voor de aanschaf van de zoncertificaten hebben zij jaarlijks een verwacht voordeel van € 17,50 (€ 100,- model) of € 35,- (€ 300,- model) korting op hun energierekening per aangeschaft zoncertifcaat.

De zonnepaneleninstallatie gaat ongeveer 55.000 kilowattuur per jaar opleveren. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 18 gemiddelde huishoudens. Door deze samenwerking van lokale bewoners, locatie eigenaar Loonbedrijf Dijkstra en de energie coöperatie wordt het dorp Morra en omgeving een stukje duurzamer.


Wilt u nog deelnemen?
Energie Coöperatie ECODon wil meerdere van deze collectieve zonnedaken plaatsen in voormalig gemeente Dongeradeel voor mensen die zelf geen zonnepanelen (meer) kunnen of willen plaatsen op het eigen dak.

U kunt op twee manieren meedoen:
1. er zijn nog een beperkt aantal zoncertificaten beschikbaar voor dit eerste zonnedak in Morra.
2. u geeft op als geïnteresseerde voor een collectief zonnedak te realiseren bij u in de buurt.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Geert Bril of Aad Stolk via info@ecodon.nl.

Energie VanOns, een 10 !

Energie VanOns, een 10 !

Met een vette 10 prijkt Energie VanOns dit jaar bovenaan in de jaarlijkse stroom ranking!

De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers en beloont ons dit jaar met een gedeelde eerste plaats. We zijn bijzonder trots op deze erkenning als duurzame voorloper in groene energie. Samen met de inmiddels ruim 94 bij ons aangesloten noordelijke energiecoöperaties zal Energie VanOns zich de komende jaren blijven inzetten om steeds meer Nederlanders te voorzien van échte duurzame energie.

Lokaal opgewekt, lokaal afgenomen, lokaal geleverd door jullie eigen energiebedrijf

Energie Van Ons wordt 100% duurzaam en lokaal opgewekt. Mensen in de buurt van coöperaties, zoals ECODon, kopen de lokaal opgewekte groene energie via het eigen coöperatieve energiebedrijf ‘Energie VanOns’.

Maatschappelijke duurzaamheid

Inmiddels is er door Energie VanOns meer dan € 650.000 uitgekeerd aan de energiecoöperaties in de ´VanOns´ beweging. Geld dat ingezet wordt om de eigen gemeenschap duurzamer te maken en de inwoners daarvan mee te laten genieten.

Prijs

Veel potentiële klanten, maar ook coöperaties, willen inzicht in hoe de tarieven van Energie VanOns zich verhouden tegenover andere energieleveranciers. We verkopen aan de basis niet op prijs maar natuurlijk nemen klanten dit wel mee in de overweging om over te stappen.
De valkuil is dat we het zelf ook over de prijs willen hebben en vergeten waarom we als coöperatieve beweging zoveel energie in steken in het verduurzamen en geld terugbrengen naar onze regio.

Voor een schonere leefomgeving

Als je energie van Energie VanOns afneemt krijg je niet alleen 100% duurzaam en lokaal opgewekte energie maar je helpt ook mee aan een beter milieu. Per gezin besparen wij zo´n 3.300 kg CO₂ op jaarbasis.
Samen met energiecoöperaties, zoals ECODon, wordt er hard gewerkt aan de transitie naar duurzame energie. Wij vinden het ontzettend belangrijk om omwonenden van energiecoöperaties hierbij te betrekken en mee te laten genieten van de voordelen van lokaal opgewekte energie.

Postcoderoos Morra

Postcoderoos Morra

Doe mee..

Wat is een collectief zonnedak?

De Energie Coöperatie ECODon willen samen met u de voormalig gemeente Dongeradeel verduurzamen en uw energierekening naar beneden brengen.
Dit gaan we doen samen met Loonbedrijf J.K. Dijkstra & Zn te Morra.

In totaal plaatst de coöperatie 200 zonnepanelen op het dak in Morra. Inwoners van Morra en de omringende dorpen kunnen deelnemen aan dit zonnedak. De zonnepanelen worden niet bij u zelf op het dak geplaatst maar gezamenlijk bij iemand anders op een groot dak. Ideaal wanneer u zelf geen zonnepanelen kunt of wilt plaatsen op uw eigen dak. Het dak wordt, zoals gezegd, beschikbaar gesteld door Loonbedrijf Dijkstra & Zn.

Hoe doet u mee?

U kunt één of meerdere zonnepanelen kopen van de coöperatie in de vorm van zoncertificaten. Door uw deelname aan het project wordt dan duurzame energie opgewekt en u ontvangt jaarlijks, de komende 15 jaar, ook nog eens een korting op uw energierekening.

Het verwachte voordeel?

  1. Voor één zoncertificaat betaalt u eenmalig € 100,-
  2. Hiermee zorgt u er voor dat er jaarlijks 265 kWh aan duurzame energie wordt opgewekt
  3. Het verwachte voordeel per jaar per zoncertificaat is € 14,-
  4. Na 15 jaar is de totale verwachte besparing per zoncertificaat € 210,- (15 jaar x € 14,-)

Doet u mee met 10 zoncertificaten? Dan betaald u eenmalig dus € 1.000,- en is u verwachte besparing na 15 jaar € 2.100,-. Door uw deelname wordt zo jaarlijks 2.650 kWh aan duurzame energie opgewekt en uw energieverbruik duurzaam opgewekt.

Kom naar de informatiebijeenkomst van ECODon!

Op dinsdag 23 april om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in De Stikel in Morra. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het project.

Of schrijf u hier direct in!

Ledenvoordeel bij Postcoderoos Project

Ledenvoordeel bij Postcoderoos Project

“Waarom zou ik lid worden van ECODon?”, vragen klanten soms.

Nou, één van de reden kan zijn om eerder mee te kunnen doen en
voordeel te hebben bij een postcoderoos (PCR) van ECODon.

Om mee te kunnen doen met een postcoderoos project moet je in
de buurt van het dak met de zonnepanelen wonen, maar
om zo veel mogelijk te kunnen werken met ons motto:

‘stroom voor het dorp, door het dorp’
of
‘stroom voor de wijk, door de wijk’.

Wordt bij sluiting van de inschrijving de lijst met ingeschrevenen
gerangschikt volgens:
1. Eigenaar van het dak
2. Inwoner dorp/wijk en lid
3. Inwoner dorp/wijk maar geen lid
4. Lid in aangrenzend dorp/wijk
5. Geen lid maar wel wonend in PCR-gebied.

Postcoderoos projecten in Friesland in de lift

Postcoderoos projecten in Friesland in de lift

door Jornt Elzinga

In Friesland staan 50 postcoderoos projecten op stapel. Dat is niet alleen het
gevolg van de verruiming van de belastingkorting die sinds begin dit jaar is
doorgevoerd. Belangrijk is ook de bredere aanpak voor energie neutrale
gemeenschappen. Daardoor is de belangstelling al snel gewekt voor het
opzetten van postcoderoos projecten.

Lees meer-klik hier

Go Top