Er is dit voorjaar hard gewerkt aan het verbouwen en isoleren van dorpshuis ‘de Stikel’ in Morra.
Aan de binnenkant is de bar vervangen en de hal heringedeeld. De toiletgroepen zijn vervangen en er is een invalidentoilet gerealiseerd. Op de verlichting wordt bespaard door helemaal over te gaan op LED-lampen.
Aan de buitenkant is het dak vervangen en geïsoleerd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door lokale bedrijven en met daarnaast de inzet van vrijwilligers.
De leden van ECODon in Morra hebben met hun ‘spaarpotje voor het dorp’ bijgedragen aan dit project.

Wilt u ook bedragen in uw dorp of wijk? Wordt dan klant van Energie VanOns via ECODon.