Met een vette 10 prijkt Energie VanOns dit jaar bovenaan in de jaarlijkse stroom ranking!

De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers en beloont ons dit jaar met een gedeelde eerste plaats. We zijn bijzonder trots op deze erkenning als duurzame voorloper in groene energie. Samen met de inmiddels ruim 94 bij ons aangesloten noordelijke energiecoöperaties zal Energie VanOns zich de komende jaren blijven inzetten om steeds meer Nederlanders te voorzien van échte duurzame energie.

Lokaal opgewekt, lokaal afgenomen, lokaal geleverd door jullie eigen energiebedrijf

Energie Van Ons wordt 100% duurzaam en lokaal opgewekt. Mensen in de buurt van coöperaties, zoals ECODon, kopen de lokaal opgewekte groene energie via het eigen coöperatieve energiebedrijf ‘Energie VanOns’.

Maatschappelijke duurzaamheid

Inmiddels is er door Energie VanOns meer dan € 650.000 uitgekeerd aan de energiecoöperaties in de ´VanOns´ beweging. Geld dat ingezet wordt om de eigen gemeenschap duurzamer te maken en de inwoners daarvan mee te laten genieten.

Prijs

Veel potentiële klanten, maar ook coöperaties, willen inzicht in hoe de tarieven van Energie VanOns zich verhouden tegenover andere energieleveranciers. We verkopen aan de basis niet op prijs maar natuurlijk nemen klanten dit wel mee in de overweging om over te stappen.
De valkuil is dat we het zelf ook over de prijs willen hebben en vergeten waarom we als coöperatieve beweging zoveel energie in steken in het verduurzamen en geld terugbrengen naar onze regio.

Voor een schonere leefomgeving

Als je energie van Energie VanOns afneemt krijg je niet alleen 100% duurzaam en lokaal opgewekte energie maar je helpt ook mee aan een beter milieu. Per gezin besparen wij zo´n 3.300 kg CO₂ op jaarbasis.
Samen met energiecoöperaties, zoals ECODon, wordt er hard gewerkt aan de transitie naar duurzame energie. Wij vinden het ontzettend belangrijk om omwonenden van energiecoöperaties hierbij te betrekken en mee te laten genieten van de voordelen van lokaal opgewekte energie.