Dinsdagavond 11 april j.l. is de algemene ledenvergadering van de Energie Coöperatie Dongeradeel gehouden in ‘de Terp’ te Oosternijkerk.

Belangrijkste punten:
– bespreking van de jaarverslagen en het werkplan
– afscheid Meindert Woudwijk (hierover later meer)
– Metslawier aan kop met potje voor het dorp
– bijpraten m.b.t. projecten zoals postcoderoos en SDE+