Bestuur

Het bestuur van de Energie Coöperatie Dongeradeel U.A. bestaat uit:
Voorzitter            : Geert Bril
Secretaris           : Vacature
Penningmeester : Aad Stolk
Bestuurslid          : Vacature
Statuten en jaarrekening zijn op te vragen bij het bestuur tel: +31(0)683605177