Privacy

Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Coöperatieve vereniging Energie Coöperatie Dongeradeel U.A.  (kortweg: ECODon) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
ECODon, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan ECODon verstrekt.
Onze website heeft als URL: https://www.ecodon.nl

ECODon kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– geboortedatum
– IBAN
– IP-adres

WAAROM ECODon GEGEVENS NODIG HEEFT
Wij verwerken als ECODon uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan ECODon uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening omtrent het afsluiten van een energieovereenkomst met Energie VanOns. 

HOE LANG ECODon GEGEVENS BEWAART
ECODon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand gekomen is.

CONTACTFORMULIEREN

Cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

DELEN MET ANDEREN
ECODon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst voor u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van ECODon worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ECODon gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
ECODon maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de eventuele (Adwords) advertenties van ECODon bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ECODon te kunnen verstrekken en om haar adverteerder (dat is ECODon zelf) informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ECODon heeft hier geen invloed op. ECODon heeft Google geen toestemming gegeven om via ECODon verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ecodon.nl.
Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Wij nemen als ECODon de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ECODon maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ECODon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ECODon op via info@ecodon.nl. www.ecodon.nl is een website van ECODon. ECODon is als volgt te bereiken:

Postadres:  Stationswei 5, 9123 JZ Metslawier
Vestigingsadres:  Metslawier
KvK-nummer:  59357886
Telefoon:  0519 242227 of 0519 242104 of 06 8360 5177
E-mailadres:  info@ecodon.nl