door Jornt Elzinga

In Friesland staan 50 postcoderoos projecten op stapel. Dat is niet alleen het
gevolg van de verruiming van de belastingkorting die sinds begin dit jaar is
doorgevoerd. Belangrijk is ook de bredere aanpak voor energie neutrale
gemeenschappen. Daardoor is de belangstelling al snel gewekt voor het
opzetten van postcoderoos projecten.

Lees meer-klik hier