Projecten

De Energie Coöperatie Dongeradeel zet zich in om ook duurzame energie op te wekken en en te helpen energie te besparen.

 

Samen met de bewoners van de dorpen en wijken van Dongeradeel kunnen ook projecten die heel direct de leefbaarheid bevorderen worden op gepakt.
Bij de realisatie van dit soort projecten werken we graag samenwerk met de inwoners en dorpsbelang of wijkraad.