Windenergie

De energie opwekking uit olie, kolen en gas houdt een keer op. Bij de overstap naar duurzame energie, die veel directer van de zon of de aarde zijn afgeleid, zijn meerdere opwekkingsvormen naast elkaar nodig.

 

Daarbij hoort ook het inzetten van windenergie.
Net als bij het inzetten van zon, waterkracht en aardwarmte moet ook bij het inzetten van wind rekening gehouden worden met de belangen van omwonenden en de natuur.

 

Voor alle projecten van ECODon is de goedkeuring van de leden nodig. Dat betekent voor een project dat het pas gerealiseerd kan worden bij voldoende draagvlak.