Zonne-energie

ECODon onderzoekt de volgende mogelijke projecten voor haar leden:

 • Het regelen en organiseren van collectieve inkoop
  Voordeel halen uit gezamenlijk laten plaatsen van zonnepanelen op eigen dak.

 

 •  ‘Zon op andersmans dak’ zgn ‘Postcoderoos’
  Leden kopen zonnepanelen op naburig dak en verdienen deze terug via korting op de energiebelasting.

 

 • Investeren in productie-dak (b.v. SDE+)
  De coöperatie investeert in de productie van groene stroom waarbij de leden mee
  kunnen doen d.m.v. participaties.

 

 • Huurkoop van zonnepanelen op eigen woning en huurwoning

 

Voor alle projecten is de goedkeuring van de leden nodig.

Daarnaast en daarvoor is voldoende draagvlak noodzakelijk.