ECODon is niet de enige lokale energie coöperatie in Friesland.

Er zijn er nu al tegen de 50 lokale energie coöperaties aangesloten bij onze koepelorganisatie Us Koöperaasje en het worden er steeds meer.

Met elkaar delen we informatie over projecten en proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren. Want samen staan we sterk en het wiel hoeft niet overal opnieuw te worden uitgevonden.

Natuurlijk gaat dat niet vanzelf en daarom ondersteunt de provincie niet alleen Us Koöperaasje maar ook de energiewerkplaats en de Friese Milieu Federatie. Ook zij werken samen om te helpen de lokale initiatieven ‘op stoom te krijgen’.

Het geld wat via projecten en de wederverkoop van stroom en gas van Energie VanOns (v/h Noordelijk Lokaal Duurzaam) terugvloeit naar onze regio, zorgt hier voor verduurzaming en werkgelegenheid.
Dat is goed voor ons allemaal.

Daarom… samen staan we sterk.