Posts Tagged “potje-voor-het-dorp”

De Stikel verbouwd en geïsoleerd

De Stikel verbouwd en geïsoleerd

Er is dit voorjaar hard gewerkt aan het verbouwen en isoleren van dorpshuis ‘de Stikel’ in Morra.
Aan de binnenkant is de bar vervangen en de hal heringedeeld. De toiletgroepen zijn vervangen en er is een invalidentoilet gerealiseerd. Op de verlichting wordt bespaard door helemaal over te gaan op LED-lampen.
Aan de buitenkant is het dak vervangen en geïsoleerd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door lokale bedrijven en met daarnaast de inzet van vrijwilligers.
De leden van ECODon in Morra hebben met hun ‘spaarpotje voor het dorp’ bijgedragen aan dit project.

Wilt u ook bedragen in uw dorp of wijk? Wordt dan klant van Energie VanOns via ECODon.

Zonnepanelen op De Stikel te Morra

Zonnepanelen op De Stikel te Morra

De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Morra-Lioessens hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Stikel in Morra.
De duurzaam opgewekte energie geeft een verlaging van de energiekosten. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede, want minder kosten betekent dat de exploitatie van het gebouw makkelijker wordt. Dat vertaalt zich in betaalbare activiteiten en daar profiteert iedereen van!
De werkgroep Energie van de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ heeft het hele traject uitgewerkt en uitgevoerd.

20 april 2018

Zonnepanelen op De Gearkomst te Lioessens

Zonnepanelen op De Gearkomst te Lioessens

De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Lioesens-Morra hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Gearkomst in Lioessens.
De plaatsing van de zonnepanelen betekent niet alleen de opwekking van duurzame energie maar geeft ook een verlaging van de energiekosten. Minder kosten voor een ontmoetingsgebouw betekent direct dat de exploitatie van de gebouwen makkelijker wordt en daardoor blijven de activiteiten betaalbaar. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede.
De werkgroep Energie van de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ heeft dit hele traject uitgewerkt en uitgevoerd.

20 april 2018

Uitbreiding speelplaats Metslawier

Uitbreiding speelplaats Metslawier

Door de leden/klanten van Energie Coöperatie Dongeradeel in Metslawier is de uitbreiding van de speeltuin aan de Tûnstrjitte in hun dorp mede mogelijk gemaakt.

De uitbreiding met een 2- tal speeltoestellen is noodzakelijk omdat het aantal jonge kinderen in Metslawier fors is toegenomen. Het aantal bestaande speeltoestellen was te klein om in
het ‘lekker-samen-buitenspelen’ te kunnen voorzien.
Samen met bijdragen van Dorpsbelang, Dorpsontwikkelmaatschappij Metslawier (DOM), de gemeente en de inzamelingen van de Maarten-optochten 2015/2016, is de realisatie tot stand gekomen.
Op de foto’s zijn de toestellen natuurlijk al in gebruik. De ondergrond moet nog bedekt worden met rubberen tegels.

april 2018

Metslawier aan kop met potje voor dorp

Metslawier aan kop met potje voor dorp

Dinsdagavond 11 april j.l. is de algemene ledenvergadering van de Energie Coöperatie Dongeradeel gehouden in ‘de Terp’ te Oosternijkerk.

Belangrijkste punten:
– bespreking van de jaarverslagen en het werkplan
– afscheid Meindert Woudwijk (hierover later meer)
– Metslawier aan kop met potje voor het dorp
– bijpraten m.b.t. projecten zoals postcoderoos en SDE+

 

Go Top