De Stikel verbouwd en geïsoleerd

De Stikel verbouwd en geïsoleerd

Er is dit voorjaar hard gewerkt aan het verbouwen en isoleren van dorpshuis ‘de Stikel’ in Morra.Aan de binnenkant is de bar vervangen en de hal heringedeeld. De toiletgroepen zijn vervangen en er is een invalidentoilet gerealiseerd. Op de verlichting...
Zonnepanelen op De Stikel te Morra

Zonnepanelen op De Stikel te Morra

De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Morra-Lioessens hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Stikel in Morra. De duurzaam opgewekte energie geeft een verlaging van de energiekosten. Dit komt de...
Zonnepanelen op De Gearkomst te Lioessens

Zonnepanelen op De Gearkomst te Lioessens

De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Lioesens-Morra hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Gearkomst in Lioessens. De plaatsing van de zonnepanelen betekent niet alleen de opwekking van duurzame energie...
Uitbreiding speelplaats Metslawier

Uitbreiding speelplaats Metslawier

Door de leden/klanten van Energie Coöperatie Dongeradeel in Metslawier is de uitbreiding van de speeltuin aan de Tûnstrjitte in hun dorp mede mogelijk gemaakt. De uitbreiding met een 2- tal speeltoestellen is noodzakelijk omdat het aantal jonge kinderen in Metslawier...
Metslawier aan kop met potje voor dorp

Metslawier aan kop met potje voor dorp

Dinsdagavond 11 april j.l. is de algemene ledenvergadering van de Energie Coöperatie Dongeradeel gehouden in ‘de Terp’ te Oosternijkerk. Belangrijkste punten: – bespreking van de jaarverslagen en het werkplan – afscheid Meindert Woudwijk...