Tarieven

Actuele tarieven
De meest actuele tarieven staan op de site van Energie VanOns.
Om de tarieven voor particulieren te bekijken klik hier. Voor de zakelijke tarieven klikt u hier.

 

Op deze pagina’s staan kunnen ook de leveringsvoorwaarden worden gedownload.

 

Voor de netwerkkosten is Aliander als de netbeheerder genomen. De netwerkkosten brengt Energie VanOns bij u in rekening namens de netbeheerder. In uw maandelijks voorschotbedrag is hiermee al rekening gehouden.

 

Energiebelasting (EB)
De energiebelasting is een landelijk opgelegde belasting die afhankelijk is van het energieverbruik.

Elke huishoudelijke aansluiting ontvangt jaarlijks een vast bedrag voor teruggave energiebelasting (EB) in 2017 is dit € 373,34 Dit bedrag wordt voor u verrekend op de jaarnota. Op de jaar- en eindafrekening zijn de netwerkkosten en teruggave energiebelasting in de posten (apart) opgenomen.

 

Opslag Duurzame Energieproductie (ODE)
Deze opslag heeft te maken met de subsidieregeling ‘SDE+’ wat staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en is bestemd als bijdrage in de investeringskosten van producenten van duurzame elektriciteit, groen gas en duurzame warmte. Om de SDE+ regeling te financieren is in 2013 de Wet opslag duurzame energie ingetreden. De opslag duurzame energie wordt helaas ook geheven op de levering van groene stroom en gas.
De verwachting is dat deze opslag de komende jaren gaat stijgen.