Door de leden/klanten van Energie Coöperatie Dongeradeel in Metslawier is de uitbreiding van de speeltuin aan de Tûnstrjitte in hun dorp mede mogelijk gemaakt.

De uitbreiding met een 2- tal speeltoestellen is noodzakelijk omdat het aantal jonge kinderen in Metslawier fors is toegenomen. Het aantal bestaande speeltoestellen was te klein om in
het ‘lekker-samen-buitenspelen’ te kunnen voorzien.
Samen met bijdragen van Dorpsbelang, Dorpsontwikkelmaatschappij Metslawier (DOM), de gemeente en de inzamelingen van de Maarten-optochten 2015/2016, is de realisatie tot stand gekomen.
Op de foto’s zijn de toestellen natuurlijk al in gebruik. De ondergrond moet nog bedekt worden met rubberen tegels.

april 2018