Wat is een Postcoderoos zonnedak?

In de volksmond wordt de regeling ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Er is een oude en een nieuwe regeling

Nieuwe regeling
Met deze regeling wil de overheid het opwekken van lokale en duurzame elektriciteit stimuleren. Dankzij deze regeling ontvangen deelnemers van het project rente op hun inleg (participatie).

 

Oude regeling
De oude regeling is opgezet met de zelfde bedoeling, maar daarbij vindt er een verrekening plaats op basis van de energiebelasting. De betaling loopt dan via de energieleverancier.

Koop ik nou een zonnepaneel of een zoncertificaat?

Voor uw deelname in het project ontvangt u zoncertificaten. Iedere certificaat
vertegenwoordigt het bedrag van de inleg/participatie waarover de rente wordt betaald. Wanneer u bijvoorbeeld deelneemt in de coöperatie met drie zoncertificaten, dan krijgt u rente over 3x het bedrag per participatie (€ 100,-).

Met 3 participaties ontvangt u dan rente over:  3 x 100,-   =   € 300,-

De participatie is niet meer gekoppeld aan uw stroomverbruik, zoals bij de oude regeling.

Wat is het maximale aantal zoncertificaten waarmee ik kan deelnemen?

Het zonnedak valt onder de regels van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Een eis aan een coöperatieve energieopwekking is dat zoveel mogelijk leden moeten kunnen profiteren. Daarom geldt de volgend de regel:

Er moet één lid zijn per 5 kWp

De installatie die wordt gebouwd is 390 kWp. 

Dus:    390 / 5  = 78

Er moeten minimaal 78 leden meedoen.

Het project is begroot op €  300.000.

Dus per lid kan (maximaal) met 38 zoncertificaten worden deelgenomen   &    minimaal met 1 zoncertificaat

Berekening =>  (begroot bedrag / minimaal aantal leden)/ € 100,-    =  38 (afgerond)

Wie is de eigenaar van de zonnepanelen?

De coöperatie is gedurende de looptijd van het project, 15 jaar, eigenaar van de
zonnepanelen installatie.

Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik dan nog deelnemen aan het project?

Ja!

In de nieuwe regeling is deelnemen niet meer gekoppeld aan het eigen elektriciteitsverbruik.

Hoe ontvang ik mijn energiebelasting korting?

U krijgt ieder jaar van de coöperatie een ledenverklaring met daarop vermeld hoeveel korting er in mindering dient te worden gebracht op uw energienota. Deze ledenverklaring overhandigt u aan uw energieleverancier en deze dient deze korting in mindering te brengen op uw energienota. Sommigen energieleveranciers brengen hiervoor kosten in rekening. Informeer bij uw energieleverancier hoe zij hier mee omgaan.

Moet ik per se overstappen naar Energie VanOns?

ECODon is aangesloten bij ons eigen coöperatief energiebedrijf Energie VanOns. Ons energiebedrijf komt al vier jaar op rij met de maximale 10 voor groene stroom uit het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise.

Als deelnemer kunt u ervoor kiezen over te stappen en stroom en gas af te nemen bij Energie VanOns. Het hoeft niet.

Bij de nieuwe regeling maakt het minder uit, maar wordt overstappen naar Energie VanOns warm aanbevolen.

 

Bij de oude regeling geeft dat minder gedoe
De energiebelastingkorting wordt dan automatisch en kosteloos verrekend met uw energierekening. Bovendien ontvangt de coöperatie dan jaarlijks € 75 incl. BTW, die wij samen met onze leden investeren in de eigen regio.

Waar bestaat mijn voordeel uit?

Uw voordeel bestaat uit de vaste rente die u jaarlijks ontvangst over uw inleg.

N.B.
Per adres (woning of bedrijf) kan maar 1 persoon lid zijn.

Wat betekent die afbeelding op de voorpagina over geen AFM-toezicht?

Wanneer een organisatie beleggingen of aandelen uitgeeft dient deze onder toezicht te staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De organisatie dient een prospectus in te leveren bij de AFM. Een prospectus is een document met daarin alle ins en outs rondom de beleggingen of aandelen. De AFM beoordeelt vervolgens aan de hand van deze prospectus of de belegging goedgekeurd wordt en daarmee dus veilig is. Voor sommige aanbiedingen geldt een vrijstelling van deze prospectusplicht.
Bijvoorbeeld als de belegging aan minder dan 150 personen wordt aangeboden en voor niet-commerciële instellingen, zoals ECODon.

Zijn de door mij aangeschafte certificaten verhandelbaar?

Ja, de aangeschafte certificaten zijn verhandelbaar. Diegene die de certificaten overneemt dient wel in het Postcodegebied te wonen en een kleinverbruik aansluiting te hebben. Meer informatie over de waarde van de certificaten staat op de website.

Wat gebeurt er met de zoncertificaten wanneer ik wil verhuizen?

In tegenstelling tot de oude regeling kunnen bij de nieuwe regeling (2021) de zoncertificaten met u mee verhuizen. U hoeft dan niet perse in het postcodegebied te wonen.

 

Bij de oude regeling geldt:
Verhuist u naar een adres binnen het postcodegebied van dit project? Dan kunt u uw zoncertificaten gewoon meenemen.
Verhuist u naar een adres buiten het postcodegebied (zie de kaart van PCR-Morra), dan kunt u de zoncertificaten niet
meenemen. U kunt de zoncertificaten dan verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of de zoncertificaten overdragen aan een andere geïnteresseerde die binnen het postcodegebied woont.
Wanneer niemand uw certificaten over kan nemen dan neemt de coöperatie, mits de financiële positie van de coöperatie dat toe laat, de zoncertificaten over tegen de dan geldende waarde van de certificaten.

Zijn er risico's verbonden wanneer ik deelneem aan dit collectieve zonnedak?

Ja, er zijn beperkte risico’s verbonden aan uw deelname in dit project. Dit zijn
dezelfde risico’s wanneer u zonnepanelen op uw eigen dak zou plaatsen, namelijk:
– Jaarlijkse zonuren
– Stroomprijs
– Energiebelastingtarief.

Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt of stijgt?

Nieuwe regeling
De energie die wordt opgewekt wordt door de coöperatie verkocht aan een energiebedrijf b.v. Energie VanOns. Bij de SCE-regeling gaat men ervan uit dat daar een redelijk marktprijs voor wordt ontvangen. In de SCE-regeling krijgt de coöperatie voor elke kWh die is opgewekt een vast bedrag minus de gemiddelde marktprijs voor een kWh in dat jaar. 

 

Oude regeling:
De energie die wordt opgewekt met de zonnepanelen verkoopt de coöperatie aan een energiebedrijf b.v. Energie VanOns. Van deze inkomsten betaalt de coöperatie de beheer- en onderhoudskosten. Als de stroomprijs daalt dan dalen daarmee ook de inkomsten van de coöperatie, als de
stroomprijs stijgt dan stijgen daarmee ook de inkomsten van de coöperatie. Ieder jaar op de ALV van de coöperatie worden de ontwikkelingen besproken. Wanneer u op deze ALV aanwezig bent stemt u mee in de keuzes die gemaakt worden voor het aankomende opwekjaar.

Wat gebeurt er als de energiebelasting daalt of stijgt?

Bij de nieuwe regeling niets, want de vergoeding is daar voor coöperatie en leden niet van afhankelijk.

 

 

Oude regeling
Door de Postcoderoosregeling ontvangt u korting op uw energienota. De hoogte van de korting is afhankelijk van het energiebelastingtarief op elektriciteit. Voor 2019 is dit tarief vastgesteld op € 0,1193 per kWh (incl. btw). Indien dit tarief daalt of stijgt dan is dat van invloed op uw korting. Daarnaast is de korting afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit door de installaties. Maar dát u de belastingkorting ontvangt is vanaf de realisatie van de zonnepanelen installatie voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid en vastgelegd in de wet.

Wat gebeurt er als de installatie beschadigd raakt?

Het kan voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen
handelen. De coöperatie sluit verzekeringen af, die aangesproken worden wanneer er schade ontstaat aan de installatie. In de bijlage vindt u meer informatie over de afgesloten verzekeringen.

Wat gebeurt er bij diefstal van de installatie?

De installatie wordt geplaatst op privéterrein van de locatie eigenaar. Wanneer iemand de installatie of een deel daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op de verzekering die hiervoor afgesloten is. In de bijlagen bij het Inforandum vindt u meer informatie over de afgesloten verzekeringen.

Wat als de zon niet schijnt?

Wanneer de zon niet schijnt dan wekt de zonnepanelen installatie minder elektriciteit op. Wanneer er minder elektriciteit opgewekt wordt dan betekent dit dat de deelnemers een lagere korting ontvangen op hun energierekening.
Daarnaast ontvangt de coöperatie minder inkomsten omdat zij minder elektriciteit kan verkopen aan het energiebedrijf. Als de zon meer schijnt dan verwacht gebeurt het tegenovergestelde. De deelnemers krijgen meer korting , tot maximaal het eigen verbruik van de deelnemer, en de coöperatie ontvangt ook meer inkomsten.

 

Bij de nieuwe regeling kan een overschot aan opgewekte kWh op de reservebank worden gezet en ingewisseld worden als de zon een jaar wat minder schijnt.