Wat is de Postcoderoos regeling?

In de volksmond wordt de Regeling verlaagd tarief ook wel de Postcoderoosregeling
genoemd. Met deze regeling wil de overheid het opwekken van lokale en duurzame elektriciteit stimuleren. Dankzij deze regeling ontvangen deelnemers van het project een energiebelastingkorting op
hun energierekening.

Koop ik nou een zonnepaneel of een zoncertificaat?

Voor uw deelname in het in het project ontvangt u zoncertificaten. Iedere certificaat
vertegenwoordigt een korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal kWh dat jaarlijks met één zonnepaneel wordt opgewekt. Wanneer u bijvoorbeeld deelneemt in de coöperatie met drie zoncertificaten, dan wekt u met drie zonnepanelen duurzame energie op. Met één zoncertificaat heeft u recht op de energiebelastingkorting voor circa 265 kWh.

Wat is het maximale aantal zoncertificaten waarmee ik kan deelnemen?

Tegenover elke kWh met korting moet ook een verbruikte kWh staan.

In dit project kunt u voor maximaal 10.000 kWh meedoen. Met 265 kWh per
zonnepaneel komt dat neer op maximaal 40 zoncertificaten. U kunt maximaal deelnemen met uw eigen stroomverbruik. Bij een verbruik van bijvoorbeeld 3.500 kWh kunt u meedoen met maximaal 14 zoncertificaten.

Wie is de eigenaar van de zonnepanelen?

De coöperatie is gedurende de looptijd van het project, 15 jaar, eigenaar van de
zonnepanelen installatie.

Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik dan nog deelnemen aan het project?

Of u nog kunt deelnemen hangt af van uw verbruik.
Stel u verbruikt 3.000 kWh per jaar en u wekt met uw zonnepanelen op uw eigen dak 1.000 kWh per jaar op. Dan heeft u nog een ongedekt verbruik van 2.000 kWh per jaar. U kunt dan nog deelnemen in het project voor 2.000 kWh. Dit zijn circa 7 zoncertificaten.

Hoe ontvang ik mijn energiebelasting korting?

U krijgt ieder jaar van de coöperatie een ledenverklaring met daarop vermeld hoeveel korting er in mindering dient te worden gebracht op uw energienota. Deze ledenverklaring overhandigt u aan uw energieleverancier en deze dient deze korting in mindering te brengen op uw energienota. Sommigen energieleveranciers brengen hiervoor kosten in rekening. Informeer bij uw energieleverancier hoe zij hier mee omgaan.

Moet ik per se overstappen naar Energie VanOns?

ECODon is aangesloten bij ons eigen coöperatief energiebedrijf Energie VanOns.
Als deelnemer kunt u ervoor kiezen over te stappen en stroom en gas af te nemen bij
Energie VanOns. De energiebelastingkorting wordt dan automatisch en kosteloos verrekend met uw energierekening. Bovendien ontvangt de coöperatie dan jaarlijks € 75 incl. BTW, die we investeren in de eigen regio.

Waar bestaat mijn besparing uit?

De besparing op de energierekening bestaat uit een teruggave van de
energiebelasting. Over iedere kWh waarvoor u deelneemt ontvangt u deze energiebelasting terug. De prijs van één kWh aan electriciteit bestaat voor het grootste gedeelte uit energiebelasting.

Wat betekent die afbeelding op de voorpagina over geen AFM-toezicht?

Wanneer een organisatie beleggingen of aandelen uitgeeft dient deze onder toezicht te staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De organisatie dient een prospectus in te leveren bij de AFM. Een prospectus is een document met daarin alle ins en outs rondom de beleggingen of aandelen. De AFM beoordeelt vervolgens aan de hand van deze prospectus of de belegging goedgekeurd wordt en daarmee dus veilig is. Voor sommige aanbiedingen geldt een vrijstelling van deze prospectusplicht.
Bijvoorbeeld als de belegging aan minder dan 150 personen wordt aangeboden en voor niet-commerciële instellingen, zoals ECODon.

Zijn de door mij aangeschafte certificaten verhandelbaar?

Ja, de aangeschafte certificaten zijn verhandelbaar. Diegene die de certificaten overneemt dient wel in het Postcodegebied te wonen en een kleinverbruik aansluiting
te hebben. Meer informatie over de waarde van de certificaten op de website.

Wat gebeurt er met de zoncertificaten wanneer ik wil verhuizen?

Verhuist u naar een adres binnen het postcodegebied van dit project? Dan kunt
u uw zoncertificaten gewoon meenemen. Verhuist u naar een adres buiten het postcodegebied (zie de kaart van PCR-Morra), dan kunt u de zoncertificaten niet
meenemen. U kunt de zoncertificaten dan verkopen aan de nieuwe bewoners van uw
woning of de zoncertificaten overdragen aan een andere geïnteresseerde die binnen het postcodegebied woont.
Wanneer niemand uw certificaten over kan nemen dan neemt de coöperatie, mits de
financiële positie van de coöperatie dat toe laat, de zoncertificaten over tegen de dan
geldende waarde van de certificaten.

Zijn er risico's verbonden wanneer ik deelneem aan dit collectieve zonnedak?

Ja, er zijn beperkte risico’s verbonden aan uw deelname in dit project. Dit zijn
dezelfde risico’s wanneer u zonnepanelen op uw eigen dak zou plaatsen, namelijk:
– Jaarlijkse zonuren
– Stroomprijs
– Energiebelasting tarief

Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt of stijgt?

De energie die wordt opgewekt met de zonnepanelen verkoopt de coöperatie
aan het energiebedrijf van de noordelijke energiecoöperaties, genaamd Energie
VanOns. Van deze inkomsten betaalt de coöperatie de beheer- en onderhoudskosten. Als de stroomprijs daalt dan dalen daarmee ook de inkomsten van de coöperatie, als de
stroomprijs stijgt dan stijgen daarmee ook de inkomsten van de coöperatie. Ieder jaar op de ALV van de coöperatie worden de ontwikkelingen besproken. Wanneer u op deze ALV aanwezig bent stemt u mee in de keuzes die gemaakt worden voor het aankomende opwekjaar.

Wat gebeurt er als de energiebelasting daalt of stijgt?

Door de Postcoderoosregeling ontvangt u korting op uw energienota. De hoogte
van de korting is afhankelijk van het energiebelastingtarief op elektriciteit. Voor 2019 is dit tarief vastgesteld op € 0,1193 per kWh (incl. btw). Indien dit tarief daalt of stijgt dan is dat van invloed op uw korting. Daarnaast is de korting afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit door de installaties. Maar dát u de belastingkorting ontvangt is vanaf de realisatie van de zonnepanelen installatie voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid en vastgelegd in de wet.

Wat gebeurt er als de installatie beschadigd raakt?

Het kan voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door
technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen
handelen. De coöperatie sluit verzekeringen af, die aangesproken worden wanneer er schade ontstaat aan de installatie. In de bijlage vindt u meer informatie over de afgesloten verzekeringen.

Wat gebeurt er bij diefstal van de installatie?

De installatie wordt geplaatst op privéterrein van de locatie eigenaar. Wanneer iemand de installatie of eendeel daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op de verzekering die hiervoor afgesloten is. In de bijlage vindt u meer informatie over de afgesloten verzekeringen.

Wat als de zon niet schijnt?

Wanneer de zon niet schijnt dan wekt dezonnepanelen installatie minder elektriciteit
op. Wanneer er minder elektriciteit opgewekt wordt dan betekent dit dat de deelnemers een lagere korting ontvangen op hun energierekening.
Daarnaast ontvangt de coöperatie minder inkomsten omdat zij minder elektriciteit kan verkopen aan het energiebedrijf. Als de zon meer schijnt dan verwacht gebeurt het tegenovergestelde. De deelnemers krijgen meer korting , tot maximaal het eigen verbruik van de deelnemer, en de coöperatie ontvangt ook meer inkomsten.