De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Lioesens-Morra hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Gearkomst in Lioessens.
De plaatsing van de zonnepanelen betekent niet alleen de opwekking van duurzame energie maar geeft ook een verlaging van de energiekosten. Minder kosten voor een ontmoetingsgebouw betekent direct dat de exploitatie van de gebouwen makkelijker wordt en daardoor blijven de activiteiten betaalbaar. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede.
De werkgroep Energie van de projectgroep β€˜It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ heeft dit hele traject uitgewerkt en uitgevoerd.

20 april 2018