De leden/klanten van ECODon van het tweelingdorp Morra-Lioessens hebben er mede voor gezorgd dat er zonnepanelen zijn geplaatst op het ontmoetingsgebouw De Stikel in Morra.
De duurzaam opgewekte energie geeft een verlaging van de energiekosten. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede, want minder kosten betekent dat de exploitatie van het gebouw makkelijker wordt. Dat vertaalt zich in betaalbare activiteiten en daar profiteert iedereen van!
De werkgroep Energie van de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ heeft het hele traject uitgewerkt en uitgevoerd.

20 april 2018